Jamstveni uvjeti

Jamstvo za nove proizvode – 24 mjeseca

Jamstvo za sve nove (tvornički zapakirane) proizvode traju 24 mjeseci od datuma računa (kupovine). Jamstvo može biti skraćeno za neke vrste proizvoda i vrste prodaja no to mora biti posebno naglašeno prilikom ugovaranja kupnje.   

Jamstvo za OTP C100 i ostale tokene s ugrađenom nepunjivom baterijom je 24 mjeseca od datuma računa.
Jamstvo na uređaje s ugrađenom baterijom (na punjenje)  – 12 mjeseci, ili uvjetno 24 mjeseca.
 • Jamstvo za “bežične slušalice” je 12 mjeseci (uključuje TWS bežične slušalice, sve baterijske Bluetooth slušalice). Oba tipa slušalica imaju baterije koje nije moguće zamijeniti, stoga je jamstvo na uređaj ukupno 12 mjeseci, kao i na ugrađene baterije.  Jamstvo za originalnu kupnju se neće produžiti od osnovnog, ako ste dobili zamjenski uređaj u jamstvenom roku.
 • Jamstvo za druge uređaje koje sadrže baterije je uvjetno. Uvjetno znači da je garancija na bateriju 12 mjeseci, a na ostatak uređaja 24 mjeseci. Ako baterija prestane raditi nakon 12 mjeseci korištenja spremni smo ju besplatno zamijeniti (ako je to moguće). Ako je baterija otkazala nakon 12 mjeseci + 1 dan,  možemo zamijeniti bateriju na trošak kupca. 

Jamstvena izjava.

HD-INFO d.o.o. jamči za kvalitetu i besprijekoran rad proizvoda, ako će se kupac/korisnik pridržavati priloženih naputaka o uporabi i općih pravila za uporabu tehničkih uređaja.
Unatoč tome, može se dogoditi da proizvod ne radi ispravno. U tom slučaju obvezujemo se na svoj trošak popraviti sve kvarove i tehničke nedostatke, koji na proizvodu nastanu u jamstvenom roku pri normalnoj uporabi i poštivanju tehničkih uputa, a pod sljedećim uvjetima:

 • kupac mora dostaviti neispravan proizvod upakiran u originalnu ili prikladnu ambalažu s kompletnim priborom i kratkim opisom kvara na svoje prodajno mjesto ili uvozniku
 • kupac mora predočiti ovaj jamstveni list i račun o kupnji proizvoda
 • jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 • programsku opremu koja dolazi u kompletu s proizvodom (samo je ponekim proizvodima pridružena programska oprema)
 • kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja
 • kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)
 • mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • dogradnje, pregradnje ili prespajani bez pismene suglasnosti HD-INFO d.o.o.
 • ako je proizvod popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni,

OSTALI UVJETI JAMSTVA
U jamstvenom roku kvarove smije popravljati jedino ovlašteni servis. Jamstveni rok počinje teći s danom isporuke, koji je naznačen na računu i jamstvenoj izjavi. Troškove i rizik dopreme u servis snosi prodavatelj. U slučaju da kupac na servis pošalje proizvod koji je ispravan tj. koji radi sukladno tehničkom opisu i naputku o uporabi kupcu ćemo zaračunati pregled i testiranje proizvoda, te troškove dostave. Zamjenu neispravne robe vršimo tek kada naš servis potvrdi njenu neispravnost.
Ako popravak traje dulje od 10 dana, jamstvo se produljuje za duljinu trajanja popravka. U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u roku od 45 dana od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, HD-INFO d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti vraćen iznos u visini trenutne tržišne vrijednosti takvog ili sličnog/boljeg proizvoda.
HD-INFO d.o.o. jamči da će servis i zamjenski dijelovi za proizvod biti na raspolaganju kroz vrijeme od 5 godina.

Ovlašteni servis u jamstvenom roku.

Servis pruža tvrtka HD-INFO d.o.o. 

Kontakt: HD-INFO d.o.o., Svetice 23, HR-10000 Zagreb. tel. 01/2333-686.

Scroll to Top