Digitalni izvori i D/A konverzija

Digitalno analogni konverteri (DAC)
konverzija digitalnog audio zapisa u analogni signal
Streameri i serveri
Dekodiranje digitalnih audio zapisa s Interneta servisa i lokalnih diskova (pohrana)
Computer audio
Hardware i software koji omogućuju da PC postane audio izvor
CD/DVD/BlueRay
Tradicionalni čitači CD, SACD, DVD, BlueRay medija s konverzijom u analogni signal
Scroll to Top